Sestava týmu RC Balónky Blažovice

Renata Höklová
Zakladatelka o.s.
Petra Kadlecová
Členka rady
Veronika Hejnová
Členka rady
Milada Šilhanová
Zakladatelka
Petra Javůrková