Provozní řád RC Balónky Blažovice

 1. Rodinné centrum Balónky, z.s. dále jen (RC) je otevřeno dle otevírací doby a připravených programů pro členy i nečleny z.s.
 2. Návštěvníci mají k dispozici hernu, hřiště, trampolínu, toaletu včetně dětského nočníku. Donést si vlastní hračky je dovoleno, kromě zbraní. Pušky, meče, luky si děti mohou vzít pouze na maškarní.
 3. Každý návštěvník je povinnen zapsat se do návštěvní knihy.
 4. Vstupné do RC je DOBROVOLNÉ DÍKY PROJEKTU ŠANCE PRO RODINY V MALÉ OBCI. Kurzovné a vstupné na programy, přednášky, besedy či dílny je stanoveno dle nákladů, které jsou s akcí spojeny, vstupné bude vždy dopředu sděleno. Množství účastníků v některých kurzech může být omezeno. V takovém případě mají přednost členové RC. Informace o programech a provozu v herně získáte na nástěnkách v RC, ve vývěsce RC  nebo na webových stránkách www.mcbalonky.cz.
 5. Pokud by jste se chtěly stát členy RC Balónky Blažovice písemné přihlášky Vám dáme k vyplnění přímo RC. Každý člen RC hradí členský příspěvek ročně ve výši 400,-Kč. Pokud je to pro Vás nedostupné, je zde možnost zažádat o odpracování příspěvku, dle pokynů výkonného týmu v rozsahu 8 hodin za rok.
 6. Rodiče sami dohlížejí na své děti a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu v RC. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte při „vzájemném poznávání dětí“. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru.
 7. Děti i rodiče musí být v dobrém zdravotním stavu (zákaz vstupu s infekčním onemocněním, rýmou, průjmem apod.).
 8. Děti i rodiče se do herny přezouvají. Ke krmení dětí lze použít dětskou sedačku, která je k dispozici.
 9. Za své osobní věci odpovídá každý sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá RC odpovědnost za vzniklou škodu.
 10. Všichni návštěvníci RC by měli dodržovat provozní řád RC. Rodiče dohlížejí, aby děti neničily hračky a ostatní vybavení prostor RC. Před odchodem dohlídnou, aby děti po sobě hračky uklidily na svá místa.
 11. Není dovoleno odnášet hračky z herny.
 12. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu na hračkách nebo rozbitém zařízení RC.
 13. Platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, vnášení ostrých a skleněných předmětů a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách využívaných pro činnost RC.
 14. Kočárky ponechávejte v přízemí na určeném místě pro kočárky.
 15. Nebojte se na nás kdykoliv obrátit e-mailem mcbalonky@seznam.cz.  
 16. Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je udržet v RC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem. My se za to vynasnažíme pobyt v RC Vám co nejvíce zpříjemnit a zútulnit.

Kontakty

Rodinné centrum Balónky Blažovice z.s.

Telefon: 775 091 452, 777 281 451
E-mail: mcbalonky@seznam.cz

Nádražní 162
Blažovice
664 08
IČ: 22836632
(roh ulice Nové a Nádražní, naproti školce)

Sponzoři

Děkujeme všem našim sponzorům za důvěru a poskytnutou podporu.

Naše služby

Půjčení cyklovozíků

Nabízíme Vám půjčení cyklovozíků v…

Půjčení skákacího hradu

Nabízíme Vám zapůjčení skákacího hradu na…

Knihovna

Půjčovna knih pro maminky (tatínky)…

Ubytování po celé ČR

Jsme ve spojení s mateřskými centry po celé…

Úklid domácností

Pravidelný/periodický úklid nejlépe s Vámi…