Co to je mateřské centrum?

Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

MC jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě,  poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.

MC nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství.

Rodinné centrum Balónky Blažovice je také členem Sítě pro rodinu, která propojuje více než 300 MC v celé České republice s dalšími organizacemi.

Role mateřských center ve společnosti

  • MC jsou místem, kde jsou děti vítány. Nacházejí zde přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
  • MC mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové přátele.
  • Otevřenost MC umožňuje integraci do společenství "odlišných" a učí toleranci a předchází xenofobii. MC jsou otevřena všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením, uprchlíkům a dalším.
  • MC vznikají dobrovolnou činností občanů a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti a posilují mateřskou roli ženy. Společenství v MC umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality.
  • MC pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
  • Založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy zakládající MC naučit.
  • Buďte aktivní a pojďte mezi nás


Tým MC Balónky

Kontakty

Rodinné centrum Balónky Blažovice z.s.

Telefon: 775 091 452, 777 281 451
E-mail: mcbalonky@seznam.cz

Nádražní 162
Blažovice
664 08
IČ: 22836632
(roh ulice Nové a Nádražní, naproti školce)

Sponzoři

Děkujeme všem našim sponzorům za důvěru a poskytnutou podporu.

Naše služby

Půjčení cyklovozíků

Nabízíme Vám půjčení cyklovozíků v…

Půjčení skákacího hradu

Nabízíme Vám zapůjčení skákacího hradu na…

Knihovna

Půjčovna knih pro maminky (tatínky)…

Ubytování po celé ČR

Jsme ve spojení s mateřskými centry po celé…

Úklid domácností

Pravidelný/periodický úklid nejlépe s Vámi…