Projekt Příměstské tábory pro děti v Blažovicích zahájen!

Název projektu: Tábory pro děti v Blažovicích

RČ: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009330